08:00 - 21:00

Thiết Bị Đọc Thẻ - Máy POS

6Sản phẩm
Lọc
T2QWIFI chuyên phân phối máy thanh toán Pos PAX S90 , mua hàng tại T2QWIFI được bảo hành 01 năm, hỗ trợ Kỹ thuật 24/7 POS PAX S90 là thiết bị dây không hoàn hảo, giải pháp lý tưởng cho nhà hàng, khách sạn, các điểm kinh doanh nhỏ, quy mô kinh doanh online,…, chỉ cần bỏ vào túi nhỏ gọn, không chiếm diện tích là có thể di chuyển cùng bạn đến tất cả cơ sở kinh doanh của bạn.
Liên hệ
Đã bán: 100
T2QWIFI chuyên phân phối máy thanh toán Pos PAX D210 , mua hàng tại T2QWIFI được bảo hành 01 năm, hỗ trợ Kỹ thuật 24/7 POS PAX D210 là thiết bị dây không hoàn hảo, giải pháp lý tưởng cho nhà hàng, khách sạn, các điểm kinh doanh nhỏ, quy mô kinh doanh online,…, chỉ cần bỏ vào túi nhỏ gọn, không chiếm diện tích là có thể di chuyển cùng bạn đến tất cả cơ sở kinh doanh của bạn.
Liên hệ
Đã bán: 100
T2QWIFI chuyên phân phối máy thanh toán ADAPTER cho máy POS D210 , mua hàng tại T2QWIFI được bảo hành 01 năm, hỗ trợ Kỹ thuật 24/7
Liên hệ
Đã bán: 100
T2QWIFI chuyên phân phối máy thanh toán ADAPTER cho máy POS S80 , mua hàng tại T2QWIFI được bảo hành 01 năm, hỗ trợ Kỹ thuật 24/7
Liên hệ
Đã bán: 100
T2QWIFI chuyên phân phối máy thanh toán Pos PAX S80 , mua hàng tại T2QWIFI được bảo hành 01 năm, hỗ trợ Kỹ thuật 24/7 POS PAX S80 là thiết bị dây không hoàn hảo, giải pháp lý tưởng cho nhà hàng, khách sạn, các điểm kinh doanh nhỏ, quy mô kinh doanh online,…, chỉ cần bỏ vào túi nhỏ gọn, không chiếm diện tích là có thể di chuyển cùng bạn đến tất cả cơ sở kinh doanh của bạn.
Liên hệ
Đã bán: 100
T2QWIFI chuyên phân phối máy thanh toán Pos PAX S78 , mua hàng tại T2QWIFI được bảo hành 01 năm, hỗ trợ Kỹ thuật 24/7 POS PAX S78 là thiết bị dây không hoàn hảo, giải pháp lý tưởng cho nhà hàng, khách sạn, các điểm kinh doanh nhỏ, quy mô kinh doanh online,…, chỉ cần bỏ vào túi nhỏ gọn, không chiếm diện tích là có thể di chuyển cùng bạn đến tất cả cơ sở kinh doanh của bạn.
Liên hệ
Đã bán: 100